Podjetje se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:

  • proizvodnja peska;
  • proizvodnja betona;
  • storitve prevozov betonov in peska;
  • razni izkopi in storitve z gradbeno mehanizacijo
Podjetje poskuša delovati na osnovi politike kakovosti, saj je obstoj na domačem trgu mogoč le z izvajanjem kakovostnih storitev v smislu potreb in pričakovanj naših investitorjev in kupcev. Politika kakovosti je ena osnovnih sestavin poslovne politike podjetja.
Peskokop Raspet Peskokop Ladra
Začetek podjetja sega v leto 1967, ko se je oče Bogomil Raspet odločil za ustanovitev podjetja.
Smo zrelo podjetje na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Naša osnovna dejavnost je proizvodnja peskov, betonov in storitev z gradbeno mehanizacijo. Ves čas je podjetje poslovalo uspešno.
Zastavili smo si naslednje cilje kakovosti:
Naši proizvodi in storitve morajo izpolnjevati zahteve standardov in predpisov, ter morajo biti trajno podvrženi reviziji tako, da so po vseh karakteristikah uvrščeni v sam kakovostni vrh.
Posebna pozornost je posvečena našim kupcem in investitorjem v cilju, da njihovim zahtevam ustrežemo v največji možni meri in da ostajajo naši stalni partnerji.

- Hidria
- Kolektor
- Tuš
- Mercator
- Petrol
- Rudnik Idrija
- Kolektor
- Tuš
- Mercator
- Petrol
Copyright © 2006, , Vse pravice pridržane.